PodoPoint

PodoPoint® Jalkojenhoidon asiakastietojärjestelmä

PodoPoint® on jalkojenhoitoon ja jalkaterapiaan suunniteltu sähköinen asiakastietojärjestelmä. PodoPoint® jalkojenhoidon asiakastietojärjestelmä on rakennettu selainpohjaiseksi, jotta voisit käyttää sinä aina siellä missä oletkin. Järjestelmään on helppo kirjata yksittäisen asiakkaan tiedot, halutessasi saat myös helposti tarkasteltua asiakasmääriä ja esimerkiksi hoitokäyntejä halutulla aikavälillä.

PodoPoint® ohjelman ominaisuuksia

PodoPoint® -asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan perustiedot, pakolliset yhteystiedot ja mahdolliset sairaudet ja lääkitykset. Kattavat tiedot asiakkaasta varmistavat aina turvallisen hoidon ja auttavat hoitosuunnitelman teossa.

PodoPoint® -asiakastietojärjestelmään saa helposti lisättyä mm. seuraavia hoitoon liittyviä kirjaamisia:
1. Jalkojen verenkierron ja tuntotestin tulokset, mahdollisen haavan tiedot ja näistä muodostuvan riskiluokituksen.
2. Varpaiden ja jalkaterien virheasennot sekä iho- tai kynsi löydökset jalkakuvaan merkein kuvastettuna.
3. Tarvittavat pohjalliselementit pohjalliskuviin.

4. UUSI PÄIVITYS: Hyväksytyn tietosuojakaavakkeen saa lisättyä asiakastietoihin.

Järjestelmään voi tarvittaessa lisätä valokuvia hoitokohteesta, jolloin näet hoidon edistymisen hoitokertojen välillä. Kuvat tallentuvat asiakkaan tiedostoon ja ovat nähtävissä helposti koko hoitojakson ajalta.

Järjestelmään voi tarvittaessa lisätä videon asiakkaan kävelystä jalkaterapiatutkimuksen tueksi. 

Järjestelmään voi tietoturvallisesti lisätä tiedot asiakkaan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja käytettävistä apuvälineistä. Lisäksi jalkojen erilaiset löydökset voidaan merkein lisätä jalkakuvaan niiden oikeille sijainneille.

Järjestelmästä voit tulostaa hoitoraportin löydösmerkkeineen, asiakasrekisterin yhteystietoineen, tilastoinnin asiakkaiden määrästä ja käyntikerroista. Asiakkaan tietosuojakaavakkeen saa lisättyä asiakastietoihin.

PodoPoint® mukana aina

PodoPoint® -asiakastietojärjestelmä on suunniteltu selainpohjaiseksi, jotta voisit helposti käyttää järjestelmää siellä missä oletkin. Järjestelmä toimii kaikilla laitteilla, halusit sitten käyttää sitä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Järjestelmää voi käyttää useampi saman organisaation henkilö samaan aikaan, jokainen käyttäjä saa järjestelmään omat kirjautumistunnuksensa.

PodoPoint® järjestelmän tietoturvallisuus

PodoPoint® sisältää terveydenhoidollisia asiakastietoja, joten järjestelmän tekninen turvallisuus on myös sen vaatimalla tasolla. Tietokantaan ei pääse ulkopuolelta ja kirjautuminen palvelimelle vaatii sekä käyttäjätunnuksen, että oikean sertifikaatin.

Käyttäjän kirjautuminen on suojattu hyvin. Selain muodostaa palvelimelle HTTPS/SSL-suojatun yhteyden. Käyttäjien salasanat ovat salattuina tietokannassa, joten edes järjestelmän pääkäyttäjät eivät pysty lukemaan salasanaa. Kun käyttäjä kirjautuu, salasana lähetetään käyttäjätunnuksen kanssa yhden kerran palvelimelle salattua yhteyttä pitkin ja palvelin vastaa kirjautumisen onnistuessa palauttamalla pitkän tokenin. Token on voimassa istunnon ajan ja jokaisessa kutsussa palvelimelle lähetetään uusi token.