PodoPoint

PodoPoint® -asiakastietojärjestelmä on jalkahoitajan paras kaveri!

Jalkahoitajien PodoPoint-ohjelmistolla pidät asiakastiedot järjestyksessä ja seuraat hoidon onnistumista. Voit keskittyä olennaiseen, kun asiakasjärjestelmäsi on kunnossa. PodoPoint-ohjelmisto helpottaa ja nopeuttaa sinun työpäivääsi. Näet hoitokertojen tiedot nopeasti ja voit näyttää tarvittaessa myös asiakkaalle hoidon edistymisen esimerkiksi valokuvin.

PodoPoint® -järjestelmällä kirjaat kattavasti asiakastietoja

PodoPoint® -asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan perustiedot, pakolliset yhteystiedot ja mahdolliset sairaudet ja lääkitykset. Kattavat tiedot asiakkaasta varmistavat aina turvallisen hoidon ja auttavat hoitosuunnitelman teossa.

Mm. seuraavia hoitoon liittyviä kirjaamisia

 1. Jalkojen verenkierron ja tuntotestin tulokset, mahdollisen haavan tiedot ja näistä muodostuvan riskiluokituksen.
 2. Varpaiden ja jalkaterien virheasennot sekä iho- tai kynsi löydökset jalkakuvaan merkein kuvastettuna.
 3. Tarvittavat pohjalliselementit pohjalliskuviin.
 4. UUSI PÄIVITYS: Hyväksytyn tietosuojakaavakkeen saa lisättyä asiakastietoihin.

Ominaisuuksia

 • Useampi käyttäjätili samassa organisaatiossa omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla.
 • Selainpohjainen, voit käyttää myös asiakaskäynnillä.
 • Voit käyttää tietokoneella, tabletilla ja puhelimella.
 • Voit kirjata asiakastiedot kattavasti
 • Lisää helposti hoitoon liittyvät tiedot asiakaskohtaisesti, mm:
   • Jalkojen verenkierron ja tuntotestin tulokset, mahdollisen haavan tiedot ja näistä muodostuvan riskiluokituksen.
   • Varpaiden ja jalkaterien virheasennot sekä iho- tai kynsilöydökset jalkakuvaan merkein kuvastettuna.
   • Tarvittavat pohjalliselementit pohjalliskuviin.
 • Asiakaspohjassa on valmiit kuvaelementit jaloista merkitsemistä varten.
 • Voit tallentaa valokuvia ja videoita asiakastietoihin
 • Tietoturvallinen toteutus, voit lisätä lääkitystiedot turvallisesti.
 • Voit tulostaa hoitoraportin löydösmerkkeineen, asiakasrekisterin tai tilastoinnin käyntimääristä.
 • Hyvä tietoturva

Järjestelmään voi tarvittaessa lisätä valokuvia hoitokohteesta, jolloin näet hoidon edistymisen hoitokertojen välillä. Kuvat tallentuvat asiakkaan tiedostoon ja ovat nähtävissä helposti koko hoitojakson ajalta.

Järjestelmään voi tarvittaessa lisätä videon asiakkaan kävelystä jalkaterapiatutkimuksen tueksi. 

Järjestelmään voi tietoturvallisesti lisätä tiedot asiakkaan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja käytettävistä apuvälineistä. Lisäksi jalkojen erilaiset löydökset voidaan merkein lisätä jalkakuvaan niiden oikeille sijainneille.

Järjestelmästä voit tulostaa hoitoraportin löydösmerkkeineen, asiakasrekisterin yhteystietoineen, tilastoinnin asiakkaiden määrästä ja käyntikerroista. Asiakkaan tietosuojakaavakkeen saa lisättyä asiakastietoihin.

PodoPoint-ohjelmisto ja koulutukset ovat jalkahoitajan parhaat kaverit!

Jalkahoitajan ja jalkaterapeutin käyttöön suunniteltu asiakastietojen hallintajärjestelmä PodoPoint sekä jalkojenhoidon ammattilaisten PodoPoint hoitokoulutukset samasta paikasta. PodoPoint-ohjelmistolla pidät asiakastiedot järjestyksessä ja seuraat hoidon onnistumista. Voit keskittyä olennaiseen, kun asiakasjärjestelmäsi on kunnossa. PodoPoint-ohjelmisto on kehitetty juuri jalkahoitajan tarpeisiin ja löydät järjestelmästä kaiken tarvittavan helpottamaan asiakastyötäsi. Soveltuu jalkahoitajan ja jalkaterapeutin työkaveriksi.

Kouluttautuminen on osa ammattilaisen arkea. PodoPoint-verkkokoulutukset ovat helposti saavutettavissasi koska vain. Koulutukset täydentävät jalkahoitajan osaamista ja voit käydä koulutukset helposti omassa hoitolassasi.