PodoPoint

Hinnasto – PodoPoint®

Aloitusmaksu: 300 €

Käyttömaksu: 24,90 € / kk / käyttäjä

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. 

Podopoint® järjestelmän aloitusmaksu sisältää järjestelmän käyttöönoton organisaatiossanne mukaan lukien järjestelmän käytön koulutuksen. 

Yli 10 käyttäjää, ota yhteyttä info@podopoint.fi ja pyydä tarjous. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja.

Usein kysytyt kysymykset

Jos olet töissä eri organisaatioissa ja siellä käytetään samaa PodoPoint -järjestelmää, voit käyttää samaa järjestelmää saaduilla tunnuksillasi.

Potilasasiakirjoihin tehtävät merkinnät pohjautuvat suoraan Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Säännöksen mukaan ”potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin potilasta itseään koskevia tietoja.” (7§ Potilasasiakirjamerkintöjä koskevat periaatteet ja vaatimukset, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista)

Viiden päivän muokkausaika pohjautuu suoraan Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Säännöksen mukaan merkinnät potilasasiakirjoihin tulee tehdä ”viimeistään viiden vuorokauden kuluttua siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta taikka palvelutapahtuma muutoin päättyy.” (8§ Potilasasiakirjamerkintöjen määräajat ja eräiden asiakirjojen toimittaminen, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista)

PodoPoint -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa sinun työpäivääsi. Näet hoitokertojen tiedot nopeasti ja voit näyttää tarvittaessa myös asiakkaalle hoidon edistymisen esimerkiksi valokuvin. Tämä luo asiakkaalle luotettavan ja ammattimaisen kuvan toiminnastasi. Datan säilyttäminen on myös turvallista eikä vie tilaa niin kuin paperiversiot.

Sinun ei tarvitse liittyä Omakantaan, vaikka käytät sähköistä kirjausjärjestelmää. Ratkaisevaa on se, että jalkahoidolla  ei ole kela-koodia ja se, että yrityksen päätoimiala on MUU TERVEYDENHOITO. (Ei julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköä, työterveyshuoltopalvelut itse tai toisten työnantajien kanssa yhdessä järjestävää työnantajaa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä.)