PodoPoint

Hoito alkaa hygienisistä jalkahoidon tiloista ja aseptiikasta

Terveydenhoidolliset jalkahoitolat kuuluvat lainsäädännöllisesti omavalvonnan piiriin. Omavalvonta on olennainen osa hoitolan toimintaa ja sen avulla varmistetaan terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja laadukkaan palvelun tarjoaminen asiakkaille. Ammattitaidon ylläpitäminen, laadukas välinehuolto, aseptiikka ja yleisen hygienian ylläpito kuuluvat omavalvontaan.

Mikrobiton ympäristö ehkäisee infektioita ja parantaa hoitoa

Hoitolatyöskentelyssä hoitotilan hygienia ja puhtaat välineet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Puhtaat välineet ja tilat ehkäisevät huomattavasti infektioriskiä ja luo myös luottamusta asiakkaisiin. Asiakaspalvelun kannalta on hyvä kertoa hoitolan hygienian tasosta, sekä instrumenttien puhdistusmenetelmistä. 

Turvallinen hoitoympäristö syntyy, kun puhtaanapito on säännöllistä ja tarkkaa. Puhtaanapidossa on hyvä huomioida eritoten yleiset kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, maksupäätteet, tietokoneet ja tietenkin paikka jossa hoitoja suoritetaan.

Nanopinnoitteet ehkäisevät tutkitusti infektioita ja helpottaa puhtaanapitoa

Puhtaanapitoa pystytään helpottamaan nanopinnoitteella ja samalla myös ehkäisemään mikrobien leviämistä. Esimerkiksi Nanoksin valokatalyyttinen pinnoitusratkaisu nimeltä Fotonit® on kestävä ja tehokas menetelmä huolehtimaan jatkuvasta hygieniasta. Normaalia huonevaloa hyödyntävä ratkaisu desinfioi tiloja jatkuvasti, eikä sen toiminta ole riippuvainen muuttuvista tekijöistä. Pinnoitukseen lisättyjen valohaavien eli ns. harvesterien ansiosta hämäräkin valaistus riittää käynnistämään reaktion, eikä pinnoitus vaadi lisävaloja tehostamaan reaktiota.

Pintojen desinfiointi on toiminnassa jatkuvasti, eli pinnat pysyvät aktiivisesti puhtaina puhdistusten ja pyyhintäkertojen välillä. Toisin kuin perinteisille desinfiointiaineille, bakteerit ja virukset eivät voi kehittyä vastustuskykyiseksi valokatalyysille.